Thứ Ba 07/07/2020 14:15

Vì sao chim đậu trên cột điện không bị điện giật?

Cơ thể chim có điện trở suất cao hơn và là chất dẫn điện kém hơn đồng rất nhiều. Do đó, dòng điện sẽ bỏ qua cơ thể chim mà truyền qua dây cáp tải điện.

ĐỌC NHIỀU TRONG NGÀY